रघुपति राघव राजाराम Raghupati Raghav Raja Ram Lyrics – Hari Om SharanRaghupati Raghav Raja Ram Lyrics in Hindi and English (font), sung by Hari Om Sharan, the most popular Ram bhajan “Raghupati Raghav Raja Ram” lyrics are Traditional.

Raghupati Raghav Raja Ram Lyrics

 

Ram Bhajan: Raghupati Raghav Raja Ram
Singer: Hari Om Sharan
Lyrics: Traditional

Raghupati Raghav Raja Ram Lyrics in Hindiरघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)

सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम
(सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम)
सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम
(सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम)

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान
(ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान)
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान
(ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान)
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान

(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)

जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम
(जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम)
जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम
(जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम)
जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम
(जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम)

(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान
(ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान)
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान
(ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान)
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान
(ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सब को सन्मति दे भगवान)

(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)

सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम
(सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम)
सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम
(सीताराम सीताराम
भज प्यारे तू सीताराम)

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)
(रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम)….

More Ram Bhajan
Jai Jai Ram Jai shri Ram
Kabhi Ram Banke Kabhi Shayam Banke
Duniya Chale Na Shri Ram Ke Bina

 Raghupati Raghav Raja Ram Lyrics in English

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)

Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram
(Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram)
Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram
(Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram)

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)

Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan
(Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan)
Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan
(Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan)
Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan

(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)

Jay Raghunandan Jai Siya Ram
Jaanki Vallav Sitaram
(Jay Raghunandan Jai Siya Ram
Jaanki Vallav Sitaram)
Jay Raghunandan Jai Siya Ram
Jaanki Vallav Sitaram
(Jay Raghunandan Jai Siya Ram
Jaanki Vallav Sitaram)
Jay Raghunandan Jai Siya Ram
Jaanki Vallav Sitaram
(Jay Raghunandan Jai Siya Ram
Jaanki Vallav Sitaram)

(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)

Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan
(Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan)
Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan
(Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan)
Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan
(Ishwar Allah Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagawan)

(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)

Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram
(Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram)
Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram
(Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Tu Sitaram)

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)
(Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram)…
Share on: