श्रीसरस्वती अष्टोत्तरनामावली Sarasvati Ashtottara Shatnam NamavaliSarasvati Ashtottara Shatnam Namavali Lyrics

Sarasvati Ashtottara Shatnam Namavali Lyrics॥ श्रीसरस्वती अष्टोत्तरनामावली ॥

ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ महाभद्रायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ वरप्रदायै नमः ।
ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
ॐ पद्मनिलयायै नमः ।
ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
ॐ पद्मवक्त्रायै नमः ।
ॐ शिवानुजायै नमः ।
ॐ पुस्तकभृते नमः॥ १० ॥

ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ महापातक नाशिन्यै नमः ।
ॐ महाश्रयायै नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ महाभोगायै नमः ।
ॐ महाभुजायै नमः॥ २० ॥

ॐ महाभागायै नमः ।
ॐ महोत्साहायै नमः ।
ॐ दिव्याङ्गायै नमः ।
ॐ सुरवन्दितायै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महापाशायै नमः ।
ॐ महाकारायै नमः ।
ॐ महांकुशायै नमः ।
ॐ पीतायै नमः ।
ॐ विमलायै नमः॥ ३० ॥

ॐ विश्वायै नमः ।
ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ सुरसायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः॥ ४० ॥

ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ वसुधायै नमः ।
ॐ तीव्रायै नमः ।
ॐ महाभद्रायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ भोगदायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ भामायै नमः ।
ॐ गोविन्दायै नमः ।
ॐ गोमत्यै नमः॥ ५० ॥

ॐ शिवायै नमः ।
ॐ जटिलायै नमः ।
ॐ विन्ध्यावासायै नमः ।
ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः ।
ॐ चण्डिकायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मयै नमः ।
ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ।
ॐ सौदामिन्यै नमः ।
ॐ सुधामूर्त्यै नमः॥ ६० ॥

ॐ सुभद्रायै नमः ।
ॐ सुरपूजितायै नमः ।
ॐ सुवासिन्यै नमः ।
ॐ सुनासायै नमः ।
ॐ विनिद्रायै नमः ।
ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
ॐ विद्यारूपायै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मजायायै नमः ।
ॐ महाफलायै नमः॥ ७० ॥

ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ।
ॐ शुभदायै नमः ।
ॐ स्वरात्मिकायै नमः ।
ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ।
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः॥ ८० ॥

ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ।
ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः ।
ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ कलाधारायै नमः ।
ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ वरारोहायै नमः॥ ९० ॥

ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ वारिजासनायै नमः ।
ॐ चित्राम्बरायै नमः ।
ॐ चित्रगन्धायै नमः ।
ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ कामप्रदायै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः ।
ॐ श्वेताननायै नमः॥ १०० ॥

ॐ नीलभुजायै नमः ।
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः ।
ॐ रक्तमध्यायै नमः ।
ॐ निरंजनायै नमः ।
ॐ हंसासनायै नमः ।
ॐ नीलजङ्घायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः॥ १०८ ॥

॥ इति श्री सरस्वति अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

More Sarswati Mata Bhajan

Sarasvati Ashtottara Shatnam Namavali Lyrics in English

॥ Shrisarasvati Ashtottaranamavali ॥

Om Sarasvatyai Namah ।
Om Mahabhadrayai Namah ।
Om Mahamayayai Namah ।
Om Varapradayai Namah ।
Om Shripradayai Namah ।
Om Padmanilayayai Namah ।
Om Padmakshyai Namah ।
Om Padmavaktrayai Namah ।
Om Shivanujayai Namah ।
Om Pustakabhrte Namah ॥ 10 ॥

Om Gyanamudrayai Namah ।
Om Ramayai Namah ।
Om Parayai Namah ।
Om Kamaroopayai Namah ।
Om Mahavidyayai Namah ।
Om Mahapatak Nashinyai Namah ।
Om Mahashrayayai Namah ।
Om Malinyai Namah ।
Om Mahabhogayai Namah ।
Om Mahabhujayai Namah ॥ 20 ॥

Om Mahabhagaiye Namah ।
Om Mahotsahai ।
Om Divya Gaya Namah
Om Suravanditai Namah ।
Om Mahakaliya Namah ।
Om Mahapashayai Namah ।
Om Mahakarayai Namah ।
Om Mahakushayai Namah ।
Om Pitayai Namah
Om Vimalayai Namah ॥ 30 ॥

Om Vishvayai Namah ।
Om Vidyunmalayai Namah ।
Om Vaishnavyai Namah ।
Om Chandrikayai Namah ।
Om Chandravadanayai Namah ।
Om Chandralekhavibhooshitayai Namah ।
Om Savitryai Namah ।
Om Surasayai Namah ।
Om Devyai Namah ।
Om Divyalankarabhooshitayai Namah ॥ 40 ॥

Om Vagdevyai Namah ।
Om Vasudhayai Namah ।
Om Teevrayai Namah ।
Om Mahabhadrayai Namah ।
Om Mahabalayai Namah ।
Om Bhogadayai Namah ।
Om Bharatyai Namah ।
Om Bhamayai Namah ।
Om Govindayai Namah ।
Om Gomatyai Namah ॥ 50 ॥

Om Shivai Namah
Om Jatilaiye Namah ।
Om Vindhyavasayai Namah ।
Om Vindhyachalvirajitayai Namah ।
Om Chandikayai Namah ।
Om Vaishnavai Namah ।
Om Brahmai ।
Om Brahmagyanikasadhyanayai Namah ।
Om Saudaminyai Namah ।
Om Sudhamurtya Namah ॥ 60 ॥

Om Subhadrai Namah ।
Om Surpujitayai Namah ।
Om Suvasinye Namah ।
Om Sunasai Namah
Om Vinidrayai Namah ।
Om Padmalochanayai Namah
Om Vidyarupayai Namah ।
Om Vishalakshyai Namah ।
Om Brahmajayaye Namah ।
Om Mahafalaiye Namah ॥ 70 ॥

Om Trimurtya Namaha ।
Om Trikalāgānayai Namah ।
Om Trigunayai Namah ।
Om Shastra Roopiniya Namah ।
Om Shumbhasurpramathinai Namah ।
Om Shubhadayai Namah
Om Swatramikayai Namah ।
Om Raktabijnihantrayai Namah ।
Om Chamundayai Namah ।
Om Ambikai Namah ॥ 80 ॥

Om Mundakayapraharanayai Namah ।
Om Dhoomralochanamardanayai Namah ।
Om Sarvadevastutayai Namah ।
Om Saumyayai Namah ।
Om Surasur Namaskrtayai Namah ।
Om Kalaratryai Namah ।
Om Kaladharayai Namah ।
Om Roopasaubhagyadayinyai Namah ।
Om Vagdevyai Namah ।
Om Vararohayai Namah ॥ 90 ॥

Om Varahayai Namah ।
Om Warijasnayai Namah ।
Om Chitrambarai Namah
Om Chitragandhai Namah
Om Chitramalyavibhishitayai Namah ।
Om Kantai Namah
Om Kamapradaiye Namah
Om Vandhyai Namah
Om Vidyadharasupujitayai Namah ।
Om Shwetanayai Namah ॥ 100 ॥

Om Neelabhujaiye Namah ।
Om Chaturvarfalpradaiye Namah ।
Om Chaturanan Empire Empire Namah ।
Om Raktamadhyayai Namah ।
Om Niranjanai Namah ।
Om Hansasnayai Namah ।
Om Niljanghaiye Namah ।
Om Brahmavishnushivamikayai Namah ॥ 108 ॥

॥ Iti Shri Saraswati Ashtottarshat Namavali: ॥
Share on: