सांवरिया सेठ दे दे Sanwariya Seth De De LyricsSanwariya Seth De De Lyrics

Sanwariya Seth De De Lyricsसांवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

कटे तो जायो ने
कटे उपनियो रे
कुणे तो लड़ाया थारा लाड
मंने साची बात बता दे
राधा का रसिया के दे
साँवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

मथुरा जायो ने
गोकुल उपनियो रे
यशोदा लड़ाया थारा लाड
नंद जी री गोदिया खेलो
साँवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

मारे खावा ने कोनी
ऑलडी रे सांवरिया।
आप तो अरोगो छप्पन भोग रे
मने एक नीवालो दे दे
साँवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

मारे रे रेवा कोनी
झोपड़ी रे सांवरिया
आप तो बिराजो मेला माय
मांने एक ओवरों दे दे
साँवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

कशा तो सेठाने जावा
झाझवा रे सांवरिया
आप रे भरया छे भंडार
मने एक रुपयों दे दे
साँवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

जिला चित्तौड़ तहसील
सादड़ी रे सांवरिया
गांव सरथला माई ने
साँवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

सांवरिया सेठ दे दे
मङंफिया रा मालिक दे दे
थारे भरियोछे भंडार
टोटो ना पड़े रे

More Krishna Bhajans:

More Krishna Bhajans:
Share on: