सर्वेश्वरी जगदीश्वरी Sarveshvari Jagadishvari LyricsSarveshvari Jagadishvari Lyrics

Sarveshvari Jagadishvari Lyricsसर्वेश्वरी जगदीश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी
ममतामयी करूणामयी
हे मातृ रूप महेश्वरी

जगजीवनी संजीवनी
समस्त जीवनेश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी

कृपालीनी जगतारीणी
प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी

तमहारीणी शुभकारीणी
मनमोहनी विश्वेश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी
सर्वेश्वरी जगदीश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी
ममतामयी करूणामयी
हे मातृ रूप महेश्वरी

जगजीवनी संजीवनी
समस्त जीवनेश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी

कृपालीनी जगतारीणी
प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी

तमहारीणी शुभकारीणी
मनमोहनी विश्वेश्वरी
हे मातृ रूप महेश्वरी

More Bhakti Songs

Sarveshvari Jagadishvari Lyrics English

Sarveshvari Jagadishvari
He Maatr Rup Maheshvari
Mamataamayi Karunaamayi
He Maatr Rup Maheshvari

Jagajivani Sanjivani
Samast Jivaneshvari
He Maatr Rup Maheshvari

Krpaalini Jagataarini
Pratipal Bhuvan Hrdayeshvari
He Maatr Rup Maheshvari

Tamahaarini Shubhakaarini
Manamohani Vishveshvari
He Maatr Rup Maheshvari
Sarveshvari Jagadishvari
He Maatr Rup Maheshvari
Mamataamayi Karunaamayi
He Maatr Rup Maheshvari

Jagajivani Sanjivani
Samast Jivaneshvari
He Maatr Rup Maheshvari

Krpalini Jagataarini
Pratipal Bhuvan Hrdayeshvari
He Maatr Rup Maheshvari

Tamahaarini Shubhakaarini
Manamohani Vishveshvari
He Maatr Rup Maheshvari
Share on: